Sterowanie infrastruktura fizyczna


Sterowanie infrastruktura fizyczna PANDUIT przedstawia pierwszy na rynku system sterowania infrastrukturą fizyczną zdolny do automatycznej rejestracji stanu poziomu fizycznego sieci oraz zapewnienia sterowania intelektualnego polem komunikacji nie zajmując oddzielnego miejsca w stojaku: PANVIEW iQ™. Skanery PANVIEW iQ™, które wcześniej zajmowały jeden unit, zostały istotnie zmniejszone pod względem wielkości i teraz są wkładane do specjalnych złączy umieszczonych na tylnej stronie patch panelów oszczędzając przestrzeń stojaka. Ta nowa konstrukcja umożliwia zleceniodawcom uzyskanie skalowanych i korzystnych pod względem ekonomicznym rozwiązań sieciowych, ponieważ umożliwia zastosowanie patch panelów PANVIEW iQ™ w celu zwykłych podłączeń sieciowych z możliwością przejścia w przyszłości do w pełni sterowalnego modelu.

Częścią systemu PANVIEW iQ™ jest oprogramowanie PANVIEW iQ™ Physical Infrastructure Manager (PIM™) – potężny program umożliwiający automatyczną rejestrację stanu sieci, zmianę komunikatów administratora, sterowanie podłączeniami, tworzenie raportów, wirtualne zapewnienie udzielenia rozmieszczenia aktywnego sprzętu oraz organizację wykonania zadań w zakresie zmiany konfiguracji sieci.
Systemy ulozenia swiatlowodow
Opaski kablowe i akcesoria
Plytki czolowe
Wzmocnione opaski kablowe ze stali